Departamenti i Vreshtarisë dhe Vertarisë


Departamenti për Vreshtari dhe Verëtari (DVV) në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë,Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural është përgjegjës për menaxhimin e pasurive vreshtare dhe verëtarisë në Republikën e Kosovës

Më shumë rreth nesh


Divizioni i Vreshtarisë


Divizioni i Verëtarisë


Divizioni i PHSD


Divizioni i Laboratorit


Lajmet


Rreth 3300 ha Zona Vreshtare


 

First list of Features


 

Change Icons

Double click an icon to replace it with one of your choice.

Duplicate

Duplicate blocks and columns to add more features.

Delete Blocks

Select and delete blocks to remove some features.

   Linqet Institucionale


 

Stacionet Metereologjike

Foto Galeria