Puna DVV-së në emisionin e TV Dukagjinit

Emision nga TV Dukagjini mbi punën tonë

Emisioni i TV Dukagjinit mbi punën e DVV