Rehabilitimi i rrugëve

Implementimi i projektit Rehabilitimi i rrugëve fushore në zonat vreshtare

Rehabilitimi i rrugëve vreshtare

Njoftohen Vreshtarët se MBPZHR-DVV, do të fillon implementimin e projektit- punimet në Rehabilitimin e rrugëve fushore në zonat vreshtare si ma poshtë.Ftojē vreshtarët që të bajnë prerjen e drunjëve, etj, që mos të kemi problem, vonesat në punime.

 

Rrugët që do të punohen në 2019:


  1. Rruga "OLT-Maqinë" me gjatësi L=7.29km shiko në hartë,

  2. Rruga Trafos-StoneCastle-Pallaticë L=803.18m shiko në hartë, 

  3. Rruga nga Rimnik në drejtim të varezave të Shtavicës L=487.59m shiko në hartë,

  4. Rruga nga Rimniku i Kasumëve në drejtim të Pallaticës L=959,66m  shiko në hartë, 

  5. Rruga nga Trafo Pallaticë në drejtim të Paskidolit L=1915.98m  shiko në hartë, 

  6. Rruga nga Ferma e pulave në drejtim të Rimnikut të Sokolëve L=1920m shiko në hartë, 

  7. Rruga nga Ferma e pulave në drejtim të Rimnikut të Çantave L=1640m shiko në hartë, 

  8. Rruga nga Samadraxhë te Përmendorja L=1170.17m shiko në hartë,

  9. Rruga nga Zabeli i Mujës në drejtim të Rimniku të Sokolëve L=847.94m shiko në hartë, 

  10. Rruga nga Bllato në drejtim të Paskidolit L=1675.76m  shiko në hartë, Andaj, Lutem të gjithë vreshtarët që të përjnë pastrimin/prerjen e drunjëve

që mos të ketë vonesa në ekzekutim.