Divizioni për paralajmërimin e hershëm të sëmundjeve dhe dëmtueseve (DPHSD)

DPHSD në bazë të detyrave  dhe obligimeve që ka përmes agro stacioneve ka  lëshuar

DPHSD në bazë të detyrave  dhe obligimeve që ka përmes agro stacioneve ka  lëshuar:

  1. Janë dhënë informuar vreshtarëve për parashikimit të motit për çdo javë,

  2. Është dhënë Rekomandimi , sugjerimi për ndërmarrjen e masave preventive në trajtimin e vreshtit ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve.

  3. Po monitorohen fenofazat e zhvillimit të hardhisë.