Lajme nga Verëtaria

Shkëmbim i përvojave me delegacionin nga Maqedonia e Veriut

Ylber Kuçi
mars 2021 — 82 views

Mblidhet Këshilli Kombëtar për Verë

Ylber Kuçi
mars 2021 — 101 views

Treguesit Gjeografik dhe Emërtimet e Origjinës së Mbrojtur në verë

Ylber Kuçi
korrik 2020 — 158 views

Takim pune për Emërtimet e Mbrojtura të Origjinës dhe Treguesit Gjeografikë në Verë

Ylber Kuçi
janar 2020 — 540 views

Ylber Kuçi
janar 2020 — 213 views

Verërat kosovare promovohen në panairin “Viroexpo 2018” në Kroaci

Dvv Web
dhjetor 2019 — 321 views

Njoftim për deklarimin e projeksionit të Prodhimit - vjelja e vitit 2019

Ylber Kuçi
dhjetor 2019 — 254 views

TEST1

YourCompany, Admin gl
dhjetor 2019 — 229 views

Verëtaria

Dvv Web
shkurt 2019 — 305 views

About us

Write a small text here for when new visitors find your website through your blog entries, referenced in Google.

Stay updated :

Participate on our social stream.

Our Blogs

Tags

Archives