Treguesit Gjeografik dhe Emërtimet e Origjinës së Mbrojtur në verë

Aplikimi

Odoo • Image and Text

Emërtimi i Origjinës së Mbrojtur në verë "Rahoveci"

Ka përfunduar procesi i aplikimit në MTI për Emërtimin e Origjinës së Mbrojtur në verë me emërtimin "Rahoveci"

Vazhdon puna e SHVK  " Enologjia" edhe me shtatë zonat tjera vreshtare të Republikës së Kosovës. Mbrojtja do të bëhet sipas Ligjit Nr.05/L-051, Për Treguesit Gjeografik dhe për Emërtimet e Origjinës dhe U.A. 11/2016.

Me këtë proces fillon një pjesë e punës në zbatimin e MSA -së konkretisht Protokolit II për verërat, verërat e aromatizuara dhe pijet e forta alkoolike. Po krijohet rruga për njohjen dhe mbrojtjen reciproke ndërmjet verërave të prodhuara në Republikën e Kosovës dhe vendet e B.E. -së.Treguesit Gjeografikë në verë "Rahoveci"

Ka përfunduar procesi i aplikimit në MTI për Treguesit Gjeografikë në verë me emërtimin  "Rahoveci".

Vazhdon puna e SHVK  " Enologjia" edhe me shtatë zonat tjera vreshtare të Republikës së Kosovës.

Mbrojtja do të bëhet sipas Ligjit Nr.05/L-051, Për Treguesit Gjeografik dhe për Emërtimet e Origjinës dhe U.A. 11/2016.

Odoo • Text and Image
  

Section Subtitle

Write one or two paragraphs describing your product or services.
To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.