Veraria StoneCastle

Ndërmarrja “Stone Castle”, ish NBI Rahoveci në Rahovec, është themeluar në vitin 1953, së bashku me evoluimin e industrisë se rrushit dhe të verës në ketë regjion, e cila ka filluar pas Luftës së Dytë Botërore

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

StoneCastle Winery
Odoo • Image and Text

Section Subtitle

Write one or two paragraphs describing your product or services.
To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

A Section Subtitle

Write one or two paragraphs describing your product or services.
To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Section Subtitle

Write one or two paragraphs describing your product or services.
To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

A Section Subtitle

Write one or two paragraphs describing your product or services.
To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Section Subtitle

Write one or two paragraphs describing your product or services.
To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

A Section Subtitle

Write one or two paragraphs describing your product or services.
To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Section Subtitle

Write one or two paragraphs describing your product or services.
To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.