Thirrje për aplikim, Sektori i pemëve dhe rrushit 2017

Thirrje për aplikim për fermerët dhe ekonomitë bujqësore të Republikës së Kosovës Për përfitim në kuadër të implementimit të "planit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2014-2020", masa 101 "investimet në asetet fizike në ekonomitë bujqësore" sektori i rrushit.

Share: