Draft-U.A Për ndryshim dhe plotësim të U.A-Nr.11-2009

Legislation / Udhëzimet Administrative

381 views
0 Likes
0 0
Draft udhëzimit administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ për caktimin e kritereve për tregtinë e brendshme, importin, eksportin të verës dhe prodhimeve tjera nga rrushi dhe vera.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Views

 • 381 Total Views
 • 296 Website Views
 • 85 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 20 skkv.rks-gov.net