U.A-Nr.02-2013

Legislation / Udhëzimet Administrative

420 views
0 Likes
0 0
Udhëzim Administrativ Nr.02/2013 për caktimin e lartësisë së konpensimit material për shërbimet e kryera në lëmin e vreshtarisë dhe verëtarisë të ofruara nga Enti i Vreshtarisë dhe Verëtarisë

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Views

 • 420 Total Views
 • 321 Website Views
 • 99 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 26 skkv.rks-gov.net