U.A-Nr.04-2014

Legislation / Udhëzimet Administrative

392 views
0 Likes
0 0
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR.04/2014
Udhëzimi administrativ për caktimin e kritereve për marrjen e mostrave,analizën e mushtit, verës dhe prodhimeve tjera nga rrushi dhe vera si dhe vlerësimin organoleptikë të verës.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Views

 • 392 Total Views
 • 298 Website Views
 • 94 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 23 skkv.rks-gov.net