U.A-Nr.11-2009

Legislation / Udhëzimet Administrative

364 views
0 Likes
0 0
UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR.11/2009
Udhëzimi administrativ për caktimin e kritereve për importin ,eksportin dhe tregtinë e brendshme të verës dhe prodhimeve tjera nga rrushi dhe vera.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Views

 • 364 Total Views
 • 268 Website Views
 • 96 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 28 skkv.rks-gov.net