U.A-Nr.24-2008

Legislation / Udhëzimet Administrative

417 views
0 Likes
0 0
UDHËZIM ADMINISTRATIV NR.24/2008
Udhëzimi administrativ për regjistrat e brendshëm dhe të jashtëm të ndërrmarrjeve prodhuese, rrushit, verës dhe prodhimeve tjera nga rrushi dhe vera.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Views

 • 417 Total Views
 • 321 Website Views
 • 96 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 20 skkv.rks-gov.net